Elektronik Bülten Tablosu

Elektronik Bülten Tablosu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanmış olan Doğal Gaz İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereğince, İletim Şirketleri tarafından, taşımacılık hizmeti verdikleri Tedarikçilerle ilişkilerin takip edilmesi ve İletim Şirketinin, doğal gaz piyasasındaki tüm aktörlerin gerek iletim şebekesi gerekse sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik, entegre edilmiş bir bilgi yönetim sistemidir. İletim Şirketi tarafından kurulan bu sistem; Tedarikçilerin taşıma miktarı bildiriminde bulunması, programlanan ve taşınan gazın tedarikçilere bildirilmesi, kesinti veya kısıtlama, talep ve miktarlarının bildirilmesi, sistem dengelemesi için talimatların bildirilmesi ve kapasite tahsisleri gibi iletim şebekesinin işleyişi için gerekli olan tüm bildirimlerin yapıldığı entegre edilmiş bir bilgi yönetim sistemidir. Elektronik Bülten Tablosu ayrıca diğer iletim şirketleri ve depolama şirketleri arasındaki iletişimde de kullanılır.